Geachte klant,

 

Jolitech Oldtimers heeft al jaren lang de doelstelling het rijden - onderhouden van klassiekers en oldtimers betaalbaar te houden. Helaas worden wij ook geconfronteerd met alom stijgende prijzen op alle fronten. Voor het eerst in 5 jaar zijn wij dus genoodzaakt om de huidige tarieven aan te passen.

**Reeds lopende projecten/werkzaamheden blijven vallen onder het huidig geldende tarief.

 

Voor 2022 gelden de volgende tarieven :

 

Particulier : v.a. €45,-  p/u exl. Btw 

Wanneer uit voorcalculatie blijkt dat het totaal van de kosten meer bedraagt dan €1000,- vragen wij een aanbetaling van 25%. Deze aanbetaling moet bij ons binnen zijn voor aanvang van de werkzaamheden.

 

Voor onze zakelijke klanten die meer dan 5 x per jaar een auto aanbieden voor reparatie e/d geld een basistarief van:

v.a. €39,50  p/u exl. Btw 

In alle gevallen blijft de mogelijkheid bestaan om voor grotere projecten vooraf een totaalprijs af te spreken

 

Betalingscondities :

Helaas hebben wij de afgelopen jaren moeten constateren dat wij regelmatig klanten moeten herinneren, cq aanmanen, tot betalen van openstaande facturen. Dit is uiteraard onterecht ; wij leveren een dienst die betaald hoort te worden. Om die reden handteren wij voortaan de volgende strikte (basis)betalingscondities ;

Voor particulieren geld dat het openstaande factuurbedrag op onze bankrekening moet zijn bijgeschreven op het moment dat de auto opgehaald wordt .

Bij een eventuele afgesproken project/betalingsregeling, geld dat wanneer deze niet juist nagekomen wordt en/of wij meer dan 4 x een betalingsherinnering moeten sturen, wij het recht behouden de werkzaamheden per direct te stoppen en zal  ook per direct de "stallingsregeling"  van €7,50 p/dg van kracht worden.

 

Wanneer werkzaamheden langer doorlopen dan 14 dagen (projecten etc.) zal er elke week of per 14 dagen gefactureerd worden onder dezelfde betalingscondities als voor zakelijke klanten.

Indien bij uitblijven van betaling en zonder overleg de auto niet op het afgesproken moment wordt opgehaald, wordt er elke opvolgende dag een “stallingsbedrag” van €7,50 p/dg in rekening gebracht. Indien de auto, zonder overleg, na 14 dagen nog steeds niet is opgehaald zullen wij maatregelen treffen gelijk aan onze zakelijke klanten waarbij het dagelijks “stallingsbedrag” zal doorlopen. Wanneer de auto, zonder overleg, na 4 weken nog steeds niet is opgehaald (en geen betaling is ontvangen) wordt er een gerechtelijke procedure gestart. Alle hieruit voordvloeiende kosten komen voor rekening van de klant.

 

Voor zakelijke klanten geld dat, na facturatie, de factuur binnen 5 werkdagen voldaan dient te zijn.

Wanneer werkzaamheden langer doorlopen dan 14 dagen (projecten etc.) zal er elke 14 dagen gefactureerd worden.

5 Werkdagen na eerste facturatie, en bij uitblijven van betaling, volgt er een herinnering incl. administratiekosten waarna de factuur binnen 2 werkdagen voldaan dient te zijn. Indien de betaling opnieuw uitblijft volgt er een aanmaning incl. aanmaningskosten waarin nogmaals 2 werkdagen te tijd wordt gegeven de factuur te voldoen. Bij wederom uitblijven van betaling zal de openstaande factuur ter incasso uit handen gegeven worden. Alle hieruit voordvloeiende kosten komen voor rekening van de klant.

 

 

Onderdelen/prijsopgaves:

-Prijsopgaves voor (deel)restauraties zijn, tenzij duidelijk aangegeven of overeengekomen, altijd exclusief onderdelen en inclusief verbruiks materialen.

-Voertuig specifieke, en niet retourneerbare onderdelen, moeten altijd vooraf betaald worden.

-Aanbetalingen op reeds ingepland werk zijn niet retourneerbaar!

 

Bij aanvang van werkzaamheden vragen wij u een opdrachtorder te ondertekenen en gaat u akkoord met het bovenstaande. Bij uitblijven en of weigering van het ondertekenen van een opdrachtorder vervalt het recht op garantie.

Jolitech Oldtimers behoud ten aller tijden het recht om de werkzaamheden te stoppen of niet te aanvaarden.